X

Shopping Bag (0)

TOTAL
0.00 ฿

กิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย เพิ่มวินัยจราจร สวมหมวกนิรภัย 100% ในสถานประกอบการ

Date : 12 ก.ย., 2566

สบู่สมุนไพรอิงอรได้เข้าร่วม โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย เพิ่มวินัยจราจร สวมหมวกนิรภัย 100% ในสถานประกอบการ

โครงการนี้ นาย สุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดในพิธี ที่ทางจังหวัดสมุทรสาครจัดขึ้น

ซึ่งทางอิงอรได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยเป็นอันดันแรก ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกสถานประกอบการ

ซึ่งอิงอรเองได้มีส่งมอบหมวกนิรภัยให้กับพนักงานทุกคน จำนวน 200 ใบ เพื่อตัวอย่างและร่วมประชาสัมพันธ์

การเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในสถานประกอบการและทางถนน

โดยการจัดกิจกรรมได้มีวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาบรรยายให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ พนักงาน บริษัท ดีเอฟที (ประเทศไทย) จำกัด

นอกจากนี้ทางสบู่สมุนไพรอิงอร ยังได้มอบหมวกนิรภัย จำนวน 50 ใบ สำหรับแจกจ่ายเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนต่อไป...

recent activity